De toegevoegde waarde van een maintenance engineer

“Hoe kan ik de toegevoegde waarde van de maintenance engineer aantonen?” is een opmerking die veel hoor van klanten. “De maintenance engineer moet zichzelf terugverdienen”, is er ook een. De toegevoegde waarde van de maintenance engineer is het leveren van een bijdrage aan het resultaat van de onderneming, door het verhogen van de machinebeschikbaarheid en reduceren van de kosten.

Taak

Wat is de taak van de maintenance engineer? Professor K. Smit: “Traditioneel is het de taak van de maintenance engineer om de oorzaken van onderhoud gerelateerde ‘prestatie killers’ te analyseren en maatregelen ter eliminatie of verbetering voor te stellen”. In de praktijk omvat het vak de volgende kerntaken:

  • Zorgdragen voor het opstellen van effectieve onderhoudsconcepten, zodat het onderhoud van de installatie op de meest efficiënte en effectieve manier kan worden gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten.
  • Zorgdragen voor gestructureerde storingsreductie, zodanig dat storingen op efficiënte en effectieve wijze met lage kosten worden opgelost.
  • Ondersteunen van de onderhoudsspecialisten en projectleiders met kennis en advies.

In de praktijk blijkt dat de maintenance engineer vaak de schakel is tussen de productie en technische dienst inzake het verhogen van machinebeschikbaarheid. Dit omdat de maintenance engineer de tijd krijgt/neemt om zich te verplaatsen in beide ‘werelden’.

Waan van de dag

Zowel de (storing)monteur als de operator leeft bij de ‘waan’ van de dag. Hetzelfde geldt voor hun leidinggevende. De productie moet gehaald worden, de storingen moeten opgelost worden, de doelstelling moet gehaald worden en ook is er nog preventief onderhoud wat uitgevoerd moet worden. Er is vaak geen tijd om ‘afstand’ te nemen, om er eens rustig voor te gaan zitten.

Onderhoudskosten

Wanneer is het gewenst dat een onderneming over een maintenance engineer gaat beschikken? Bij relatief hoge onderhoudskosten en/of een lage technische beschikbaarheid is het noodzakelijk te kunnen beschikken over kwaliteiten en capaciteiten op het gebied van onderhoudstechnologie.

Toegevoegde waarde

Er hebben de laatste decennia grote verandering in het onderhoud plaats gevonden. Het accent is meer komen te liggen op het bedrijfskundige aspect van het onderhoud.  Een onderhoudsman moet eigenlijk een ‘technoom’ zijn. Er heeft een verandering plaats gevonden van reactief naar proactief onderhoud. Het draait om de technische beschikbaarheid, om voortuit kijken, om het verhogen van de productietijd en reduceren van de werklast voor de technische dienst. De maintenance engineer kan hierin een sleutelrol vervullen, is hierin de toegevoegde waarde. Een onderneming heeft niet altijd voldoende werk voor een maintenance engineer. Dit deel kan ook worden uitbesteed aan een 3e partij. Bijkomend voordeel is dat deze 3e partij werkt als ‘een stok achter de deur’.

Wilt u weten of een maintenance engineer van toegevoegde waarde voor uw onderneming kan zijn? Neem contact op met Rob Mecklenfeld, rmecklenfeld@veldkamp.com of +31 (0)6 1399 7858.