Machineonderhoud uitbesteden of toch niet?

Het blijft een ‘eeuwig’ dilemma voor de bedrijfsleiding. “Gaan we het onderhoud aan de machines uitbesteden (outsourcing) of gaan we de technische dienst faciliteren zodat ze al het onderhoud zelf kan uitvoeren?” hoor ik de CEO van een middelgroot productiebedrijf nog zeggen. Mijn eerste gedachte is dan: Is het in eigen beheer uitvoeren van het dagelijks onderhoud en het overige onderhoud uitbesteden aan een 3e partij niet de oplossing?

Balans

Het laatste decennia is de trend geweest om steeds meer onderhoud uit te besteden, tegenwoordig is het meer een mengvorm. De optimale balans tussen het uitbesteden van het onderhoud of het in eigen beheer uitvoeren is voor ieder bedrijf een anders. Alvorens tot (gedeeltelijke) uitbesteding van het onderhoud over te gaan, is het verstandig eerst de doelstelling helder te hebben. Gaat het om een operationele keuze, tactisch of meer strategisch? Een van de doelen kan zijn een kostenbesparing op korte termijn, maar zeker op lange termijn. Of is de machinebeschikbaarheid het belangrijkste doel?

Eigen beheer

Er zijn goede redenen om het onderhoud niet in zijn geheel uit te besteden. Een relatief hoge storingsgraad in combinatie met een hoge reactiesnelheid is hiervan een voorbeeld. Gedetailleerde technologische kennis van unieke machine of proces is een ander voorbeeld; u wilt niet dat deze kennis bij de concullega terecht komt. Maar ook het up-to-date houden van de kennis binnen de eigen technische dienst en onafhankelijkheid zijn gehoorde argumenten om het onderhoud niet in zijn geheel uit te besteden.

Uitbesteden

“Wat zijn dan argumenten om het onderhoud uit te besteden?” vraagt u zich af. De professionele aanpak van de 3e partij is een argument. De 3e partij heeft specialisten in dienst, bijvoorbeeld ervaren en vakkundige monteurs, programmeurs en maintenance/reliability engineers. Een ander belangrijk argument is dat een 3e partij veel eenvoudiger pieken en dalen in het werk kan opvangen. Hierbij denkende aan een piek in preventief onderhoud tijdens de bedrijfstop, de 3e partij is dan de flexibele schil. Maar ook het faciliteren in een specialist waarvoor u geen volle week werk heeft.

Contractvormen

Belangrijk bij het uitbesteden van het onderhoud is een heldere verdeling van de verantwoordelijkheid. Dit kan door afspraken te maken en dit vast te leggen in een contract. In het algemeen worden contracten in twee hoofdgroepen verdeeld:

  • Op basis van inspanning (capaciteits- of inspanningscontract); de opdrachtgever bepaalt het werkpakket en de 3e partij voert uit.
  • Op basis van resultaat (resultaat- of prestatiecontact); de 3e partij bepaalt aan de hand van de eisen, opgesteld door de opdrachtgever, het uit te voeren werkpakket. Afrekenen op basis van KPI’s is hierbij een optie.

In de praktijk komen de inspanningscontracten het meest voor, de belangstelling voor de resultaatcontracten is wel groeiende.

Door het onderhoud (deels) uit te besteden kan het bedrijf zich volledig richten op de core business. Er is dan een kernteam technische dienst die de dagdagelijks storingen verhelpt en de coördinatie met de 3e partijen verzorgt. Gezamenlijk werken aan een hogere machine beschikbaarheid en kostenreductie zijn de belangrijkste doelen bij het gedeeltelijk uitbesteden van het machineonderhoud.

Wilt u meer weten over het uitbesteden van het onderhoud? Klik dan hier.