• English

Vakmanschap; het onderscheid dat verschil maakt

Vakmanschap met oog voor de mens en pure passie voor techniek; beschreven vanuit de visie en ervaring van servicebedrijf Veldkamp en één van haar gepassioneerde servicemonteurs:

Voor de echte vakman wordt techniek passie zodra hij die kan toepassen om uit te zoeken waarom een machine niet meer goed functioneert. Dat begint met het nauwgezet uitzoeken wat daarvan de oorzaak is. Zijn jarenlange ervaring heeft hem geleerd dat een goede voorbereiding de basis vormt voor het goed verlopen van het totale revisie-proces. Ofwel een goede voorbereiding is het halve werk. Het resultaat: meer rendement door het verbeteren van de machine en verlenging van de levensduur, verlaging van de kosten op korte termijn en lange termijn en een tevreden klant.

Wat houdt de voorbereiding in en waarom is het altijd lonend

Een goede voorbereiding begint met informatie verzamelen over de klant en de machine. Door naar de klant te luisteren: welke problemen ervaart hij met de machine, wat is de impact daarvan op de productie? Wat moet er gebeuren om het mankement op te lossen? Tegelijkertijd wordt een beeld gevormd van de kapotte machine en de machine in de verbeterde staat. Aan de hand van tekeningen en gemaakte foto’s wordt de oorspronkelijke staat van de machine voor en tijdens het revisie-proces beoordeeld. Aansluitend worden de mankementen vastgesteld, evenals de mogelijkheden om ze op te lossen. Voor de vakman is het een uitdaging om de machine beter te laten functioneren dan voorheen en de klant te adviseren over de meerwaarde.

Een goede voorbereiding maakt dat van meet af aan duidelijk is welke middelen nodig zijn om de machine te reviseren. En of deze middelen aanwezig zijn of z.s.m. moeten worden aangeschaft. Soms is het zo dat het zelf maken van een benodigd onderdeel de beste optie is. Door deze voorbereiding kan het reviseren van de machine vervolgens zonder stagnatie plaatsvinden. De focus is dan volledig op de machine gericht en dat geeft de vakman energie. Het resulteert erin dat de machine in de daarvoor gestelde tijd weer functioneert als vanouds of zelfs beter. Dat geeft veel voldoening en maakt dat het werk voelt als een hobby, vooral als vanaf de start tot het einde vorm en uitvoering wordt gegeven aan het revisie-proces.

Tijd kost geld is een vaak gemaakte opmerking. Geld is naast kwaliteit de palende factor in het vermarkten van onze diensten. De ervaring leert dat tijd nemen voor een goede voorbereiding juist tijd oplevert en de kwaliteit en de kostprijs ten goede komt doordat er geen onverwachte onvoorziene kosten opduiken. Daarbij komt dat er efficiënt en met plezier gewerkt wordt. Het rendement dat behaald wordt is daarmee in het voordeel van de klant en stimuleert mensen die betrokken zijn bij het revisie-proces.

Ervaring opdoen en delen; het verschil maken

Het delen van kennis en ervaring is inspirerend en essentieel. Vooral de jongere medewerkers zijn hierbij gebaat. Ook klanten laten vaak weten dat het niveau van hun technische dienst is gestegen. Door de ander te laten waarnemen en te experimenteren groeit het zelfvertrouwen en de betrokkenheid en neemt de leergierigheid toe.

Dat alles samen maakt het verschil, motiveert en inspireert

Veldkamp is een organisatie die volop in ontwikkeling is. Essentieel daarbij is het openstaan voor nieuwe technologieën, kennisdeling en grensoverschrijdend werken. Talentontwikkeling is een groot goed dat wordt vormgegeven door mensen zelf op te leiden en te begeleiden, door te investeren in opleidingen door externen. De medewerker zelf speelt daarin een grote rol door zelf te benoemen hoe hij zich wil en kan ontwikkelen en te onderzoeken wat daarvoor nodig is.

Binnen Veldkamp zijn wij ons bewust dat verandering impact heeft op mensen en dat het niet vanzelfsprekend is dat elk persoon verandering ervaart als een uitdaging of een kans. Vanuit het oog van de mens en de passie voor techniek is het blijven zorgdragen voor een veilige en prettige leer- en werkomgeving, een continuproces dat ter harte wordt genomen.

Heeft u vragen?

Vraag het aan een van onze specialisten