• English

Time based of condition based maintenance?

Twijfelt u ook weleens? Wat is nu het juiste onderhoudsconcept voor uw machinepark? Time based maintenance (TBM); onderhoud gebaseerd op draaiuren en/of kalenderdagen of Condition based maintenance (CBM); onderhoud gebaseerd op de werkelijke conditie.

TBM vergelijk ik altijd met het kilometer afhankelijke onderhoud van de auto. Bijvoorbeeld na elke 40.000 km de olie vervangen, of na elke 50.000 kilometer de aandrijfriem vervangen. Hierbij wordt dus niet gekeken naar de kwaliteit/conditie van de olie of de aandrijfriem. Een nadeel van dit concept is dat je een ‘stuk’ levensduur wordt weggooit, en levensduur is toch geld. CBM is te vergelijken met het vervangen van de autobanden. De banden worden pas vervangen zodra het profiel minder is dan 3 mm. En niet wanneer er nog 4 of 5 mm profiel opzit, een ‘stuk’ levensduur wat je niet wilt weggooien.

Een risico bij TBM is dat de proces- of omgevingsfactoren veranderen en dat deze niet worden meegenomen in een aanpassing van het onderhoudsinterval. Proces- of omgevingsfactoren als de omgevingscondities (temperatuur, luchtvochtigheid), verhoging van de belasting- of een verhoging van de draaisnelheid- van de machine veranderen. Factoren welke een positieve of negatieve impact hebben op de levensduur, maar vaak aan de aandacht ontsnappen. Verder gaat de OEM in zijn advies altijd aan de ‘veilige kant’ zitten.

Het voordeel van CBM t.o.v. TDM is dat er geen levensduur wordt weggegooid, een kostenbesparing dus. Het beoordelen van de conditie vindt plaats middels inspecties. Inspecteren kan door de menselijke zintuigen, conditiebewaking door een meetsysteem, of door het beoordelen van procesgegevens. De uitdaging bij de inspecties is om deze zo in te richten dat deze geen impact heeft op de productietijd en/of de machinebeschikbaarheid. Een deel van de inspectie is mogelijk bij een draaiende machines (is ook gewenst, denk aan geluid, trilling), voor een ander deel van de inspecties moet de machine stil staan. De kosten voor het te vroeg vervangen van onderdelen bestaan uit de kosten voor het vervangen van het deel, maar ook kosten door verminderende beschikbaarheid van de machine.

Daar waar mogelijk ben ik een groot voorstander van CBM, het onderhoudsconcept met het meeste rendement, maar er zijn situaties waarbij dit gewoonweg niet kan óf niet wenselijk is. Denk hierbij aan aan wettelijke verplichtingen, maar ook de impact van het stopzetten van (zeer) grote machines in relatie tot hun opstarttijd (soms enkele dagen). Het doel is tenslotte toch om de beschikbaarheid van de machine te verhogen, HoTT (Hands On Tool Time) te verlagen en hiermee ook de onderhoudskosten per eenheidproduct. Daarom heeft het per machinedeel bepalen wat het ideale concept is, wat de inspectie mogelijkheden zijn, wat de kritische slijtdelen zijn, en hierbij ook de risico’s meenemen, mijn voorkeur.