• English

Maintenance engineer: van toegevoegde waarde voor uw machinepark?

“Hoe kan ik de toegevoegde waarde van de maintenance engineer aantonen?” is een opmerking die we als Veldkamp veel horen van klanten. “De maintenance engineer moet zichzelf terugverdienen”, is er ook één. De toegevoegde waarde van de maintenance engineer is het leveren van een bijdrage aan het resultaat van de onderneming; door het verhogen van de machinebeschikbaarheid en reduceren van productiekosten bijvoorbeeld.

Wat doet een maintenance engineer?

Professor K. Smit: “Traditioneel is het de taak van de maintenance engineer om de oorzaken van machine onderhoud gerelateerde ‘prestatie killers’ te analyseren en maatregelen ter eliminatie of verbeteringen voor te stellen”.

In de praktijk omvat het vak de volgende kerntaken:

• Zorgdragen voor het opstellen van effectieve onderhoudsconcepten, zodat het onderhoud van de machine(s) op de meest efficiënte en effectieve manier kan worden gerealiseerd tegen zo laag mogelijke kosten.

• Zorgdragen voor gestructureerde storingsreductie, zodanig dat machinestoringen op efficiënte en effectieve wijze met lage(re) kosten worden opgelost.

• Ondersteunen van de onderhoudsspecialisten en projectleiders met kennis en advies.

In de praktijk blijkt dat de maintenance engineer vaak de schakel is tussen de productie en technische dienst wat betreft het verhogen van de machinebeschikbaarheid. Dit omdat de maintenance engineer de tijd krijgt/neemt om zich te verplaatsen in beide ‘werelden’.

Waan van de dag

Zowel de (storing)monteur als de operator leeft bij de ‘waan’ van de dag. Hetzelfde geldt voor hun leidinggevende. De productie moet gehaald worden, de storingen moeten opgelost worden, de doelstelling moet gehaald worden en ook is er nog preventief machineonderhoud wat uitgevoerd moet worden. Er is vaak geen tijd om ‘afstand’ te nemen, om er eens rustig voor te gaan zitten.

Kosten machine onderhoud

Bij relatief hoge onderhoudskosten van machines en/of een lage technische beschikbaarheid is het noodzakelijk te kunnen beschikken over kwaliteiten en capaciteiten op het gebied van onderhoudstechnologie. Dan is het gewenst om over een maintenance engineer te beschikken waarmee u de machinebeschikbaarheid kunt verhogen en productiekosten kunt verlagen.

Toegevoegde waarde machine onderhoud

Er hebben de laatste decennia grote verandering in het machine onderhoud plaats gevonden. Het accent is meer komen te liggen op het bedrijfskundige aspect van het onderhoud. Een onderhoudsmonteur moet eigenlijk een ‘technoom’ zijn. Er heeft een verandering plaats gevonden van reactief naar proactief machine onderhoud. Het draait om de technische beschikbaarheid, vooruit kijken, het verhogen van de productietijd van machines en het reduceren van de werklast voor de technische dienst. De maintenance engineer kan hierin de sleutelrol vervullen, en is hierin de toegevoegde waarde. Wanneer uw bedrijf niet genoeg werk heeft voor een maintenance engineer kan dit worden uitbesteed aan Veldkamp. Bijkomend voordeel is dat een externe partij kan werken als ‘een stok achter de deur’.

Wilt u weten of een maintenance engineer van Veldkamp van toegevoegde waarde voor uw onderneming kan zijn? Lees dan meer over Engineering op maat of ga naar de pagina over Pre-engineering. Veldkamp’s technical sales engineers helpen u graag verder!

Heeft u vragen?

Vraag het aan een van onze specialisten